Logo WarmteStad

Warmtenet Noordwest

Projectachtergrond

WarmteStad verwarmt met het warmtenet in het noordwesten van Groningen in de toekomst 10.000 bedrijven, instellingen en woningen met duurzame energie. Deze gebouwen kunnen dan dus allemaal zonder gasaansluiting waardoor de CO2 uitstoot fors daalt. Op deze manier levert WarmteStad een stevige bijdrage aan de doelstelling van Groningen om in 2035 volledig CO2 neutraal te zijn. Om de regio gefaseerd van het gas af te halen besteedt WarmteStad het warmtenet in deelprojecten aan. 

Op mij kun je bouwen

Buro Coen is bij alle deelprojecten betrokken geweest in de aanbestedingsfase voor verschillende inschrijvers. Zo heeft Buro Coen voor verschillende inschrijvers de kostprijsbegrotingen en EMVI-plannen gemaakt voor deelproject Zernike, Sleedoorn, Planetenlaan, Plutolaan, Jaagpad, Dierenriemstraat en Voermanstraat. 

Buro Coen mannetje_vierkant