Logo Warmtenetwerk Westland 2

Maasdijk

Projectachtergrond

Warmtenetwerk Westland (WNW) is een initiatief van HVC en Capturam. WNW werkt aan een collectieve solide warmtevoorziening in het Westland. In Maasdijk worden nieuwe aardwarmte bronnen ontwikkelt om duurzame warmte lokaal naar de 80 deelnemende glastuinbouwbedrijven te transporteren, goed voor ruim 440 hectare aan glas. Om dit gefaseerd binnen korte tijd uit te voeren heeft WNW het totale Maasdijk gebied onderverdeeld in 6 deelgebieden die allemaal in bouwteamverband worden ontworpen en gerealiseerd door de winnende inschrijver. Het eerste deelgebied is ca 1,6 km tracé ST-PUR-PE met een diameter van DN100/225 tot DN400/560. In het tracé zijn 6 HDD-boringen.

Op ons kun je bouwen

Buro Coen heeft de kostprijsbegrotingen en EMVI-plannen gemaakt in de aanbestedingsfase voor een aantal inschrijvers. Daarnaast heeft Buro Coen de proces- en systeemspecificatie gemaakt voor Warmtenetwerk Westland.

Buro Coen mannetje_vierkant