Logo Vattenfall

Gaasperdammertunnel

Projectachtergrond

Vattenfall verlegt 1,5 km warmtetransportleiding ST-PUR-PE DN800 langs de Gaasperdammerweg in Rotterdam, omdat de bestaande leiding niet meer voldoet aan de kwaliteitseisen. De transportleiding is een belangrijke ader in het warmtenet en mag maar kort buiten gebruik. Daarom legt Vattenfall de nieuwe leiding aan voor start van het stookseizoen. De verlegging is complex wegens de vele raakvlakken met de omgeving. Zo gaan Liander, IXAS, Waternet en diverse telecombedrijven eerst werkzaamheden verrichten om plaats te maken voor de nieuwe warmteleiding. Tijdens alle werkzaamheden dient de omgeving optimaal bereikbaar te blijven.

Op ons kun je bouwen

Buro Coen heeft de kostprijsbegrotingen en EMVI-plannen gemaakt in de aanbestedingsfase voor meerdere inschrijvers. 

Buro Coen mannetje_vierkant