Logo Air Products

Leidingtunnel Calandkanaal

Project
Air Products en Gunvor Petroleum Rotterdam werken samen aan een groene waterstofimportterminal in Rotterdam. Groene waterstof is essentieel voor de energietransitie. Het heeft een aanzienlijk potentieel in het verduurzamen van lastig te decarboniseren sectoren zoals zwaar transport en industrie. Voor de productie van groene waterstof is een grote hoeveelheid hernieuwbare energie nodig waarvan het onwaarschijnlijk is dat de Europese Unie (EU) deze hoeveelheden lokaal kan produceren. Hierdoor is de grootschalige invoer van groene waterstof hard nodig om de Europese “Fit for 55” en “REPowerEU” doelstellingen voor hernieuwbare energie te behalen. Met dit project kan Nederland een vooraanstaande bijdrage leveren aan deze Europese doelstellingen.

Bij aankomst op de terminal zal groene ammoniak worden omgezet in groene waterstof en gedistribueerd naar Europese markten zoals Nederland, Duitsland en België. Air Products legt de waterstofleiding aan in Europoort. Een deel van de leiding gaat door de bestaande leidingtunnel onder het Calandkanaal.

Op ons kun je bouwen

Buro Coen heeft één van de Inschrijvers geholpen bij het schrijven van het EMVI-plan voor de aanleg van de waterstofleiding in de Calandtunnel.

Buro Coen mannetje_vierkant