Wij waarborgen
een goed bestede investering.

Onze kennis kan in elke projectfase van waarde zijn. Doordat we uw aannemer goed begrijpen en onze opgedane kennis, bieden we eerlijk inzicht in kosten, risico’s en haalbaarheid van uitvoeringsmethodes. We zijn onmisbaar wanneer je zelf niet over de tijd, capaciteit of gespecialiseerde kennis beschikt.

PLANVORMEN

ONTWERPEN

CONTRACTEREN

REALISEREN

Trac├ęstudie
Toets op technische uitvoerbaarheid
Bestek schrijven
Projectbegeleiding en toezicht
Kentallen bepalen
Budgetraming
Vergelijk met aannemersbegroting
Meer- en minderwerk beoordelingen
Systeem- en procesverbetering
Systems Engineering
Contracttoets

PLANVORMEN

Trac├ęstudie
Kentallen bepalen
Systeem- en procesverbetering

ONTWERPEN

Toets op technische uitvoerbaarheid
Budgetraming
Systems Engineering

CONTRACTEREN

Bestek schrijven
Vergelijk met aannemersbegroting
Contracttoets

REALISEREN

Projectbegeleiding en toezicht
Meer- en minderwerk beoordelingen